2016 – CANADA

Kas voor tomaten, uitbreiding van 60.000 m², met ketelhuis, aankoppelen op bestaand ketelhuis.

Buisrail, groeibuis verwarming, apart gestuurde gevelverwarming.

2 ketels van 8.400 kW met condensor en CO₂ ventilator. Buffertank van 5.000 m³.

Kasverwarming, ketelhuis, grondleidingnet, centrale hoofdverdeler, subverdelers in de kas.

Ontwerpberekeningen, tekenwerk, werkvoorbereiding.

Ondersteuning bij opstart van het ketelhuis en ontwerp van de regeling van de doorverbinding van ‘oude’ en nieuwe ketelhuis.