Privacy verklaring

 

In deze privacyverklaring van Climeco Engineering omschrijven wij o.a. welke persoonsgegevens wij opvragen en gebruiken en voor welke doeleinden.

 

Welke gegevens gebruiken jullie?

Wij gebruiken de volgende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 

Website bezoekers :

IP adressen: voor het bijhouden van bezoekersresultaten.

 

Klanten die zich registreren:

Naam contactpersoon (verplicht) : om de contactpersoon te identificeren en aan te kunnen spreken.

 

E-mailadres (verplicht) : om u een bevestiging te sturen van de registratie op de website en voor verdere correspondentie.

 

Telefoonnummer (niet verplicht) : om contact met u op te nemen bij eventuele vragen en voor klantonderzoeken.

 

Gegevens die worden gegenereerd via de website:

Inhoud van eventuele (e-mail) correspondentie met de klant en andere personen, waaronder ons LinkedInaccount: om met u te corresponderen.

 

Aan wie geven jullie mijn gegevens door?

Wij gebruiken uw gegevens alleen voor onszelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen:

Leveranciers (waaronder “bewerkers”). Wij maken gebruik van leveranciers, waaronder websitebeheerders en hosting bedrijven voor het hosten van onze website. De hosting provider host uw gegevens in Nederland, de websitebeheerder heeft slechts incidenteel toegang tot uw gegevens als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van het beheer.

Juridisch adviseurs. Bij een juridisch geschil met u kunnen wij genoodzaakt zijn uw gegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn in verband met de juridische procedure.

Overheidsinstanties. Als we daar wettelijk toe verplicht zijn moeten wij gegevens doorgeven aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld de belastingdienst.

 

Geven jullie mijn gegevens door naar buiten de EER?

Nee, uw gegevens worden alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) opgeslagen, namelijk in Nederland.

 

Plaatsen jullie cookies?

Ja. Wij plaatsen cookies en andere informatie op uw computer, tablet, mobiele telefoon, smartwatch of een ander apparaat waarmee u onze website bezoekt. Het gaat alleen om de functionele cookies.

 

Wat zijn mijn rechten?

U heeft op grond van de wet het recht ons te vragen uw gegevens in te zien, onjuiste gegevens te laten corrigeren, in bepaalde gevallen deze te laten verwijderen, afschermen en daartegen bezwaar te maken. Bij het gebruik van uw gegevens voor direct marketing heeft u altijd het recht van bezwaar.

Als u uw gegevens wilt verwijderen, verzoeken wij u ons dat te laten weten (zie hieronder bij  “wat als u vragen of klachten heeft?”).

Wij zullen u tijdig laten weten of wij aan uw verzoek voldoen. In sommige gevallen kunnen wij een bepaald verzoek weigeren.

 

Wat als u vragen of klachten heeft?

Als u vragen of klachten heeft of een verzoek wilt indienen neem dan contact met ons op.

 

Kan deze privacyverklaring veranderen?

Ja. Deze privacyverklaring is van september 2019. We behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Als het om een belangrijke wijziging gaat zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Als het gaat om een nieuw doel voor dezelfde gegevens zullen wij u de mogelijkheid geven daar bezwaar tegen te maken.