Luchttechniek

Luchttechniek is een interessante optie voor de glastuinbouw. Luchtbeweging door ventilatoren heeft zich al vaak bewezen als een gunstige factor voor de plantgezondheid. Om gebruik te kunnen maken van deze gunstige aspecten, dient een goed ontwerp gemaakt te worden. Aangevuld met een goed plan voor het gebruik van de luchtbeweging. Dit is een specialistisch gebied, waarbij techniek en biologie elkaar raken. Op dit snijvlak heeft Climeco bewezen baanbrekende ontwerpen te kunnen ontwerpen die functioneren, zoals beoogd.  

Het toepassen van mechanische ventilatie brengt een aantal mogelijkheden binnen bereik. Met luchtbehandelingskasten kunnen een aantal dingen bereikt worden: 

  • Ontvochtigen 
  • Koelen 
  • Bevochtigen (adiabatisch koelen) 
  • Verwarmen 

Daarbij zijn er voor de glastuinbouw een aantal typische oplossingen, die in geen andere branche toegepast worden, door de specifieke eigenschappen van kassen en de planten die erin staan. 

 

Ontvochtigen 

Ontvochtigen in kassen wordt doorgaans toegepast om energie te kunnen besparen. Door het toepassen van meerdere schermen, dient het overtollige vocht afgevoerd te worden. Dit kan door de vochtige kaslucht uit te wisselen met de relatief droge buitenluchtDoor dit met een luchtbehandelingskast te doen, is het toepassen van warmteterugwinning een reële optie. Hierdoor ontstaat een energiezuinig klimaatconcept waarmee Climeco een voortrekkersrol vervuld heeft voor de glastuinbouw in Nederland. 

 

Koelen 

Met luchttechniek kan gekoeld worden in kassen. Hieronder verstaan we: lucht afkoelen met koelblokkenHierdoor wordt vaak ook een drogingseffect bereikt. In specifieke gevallen is het koelen primair bedoeld om te ontvochtigen. Daarbij kan ook gedacht worden aan na verwarmen van de droge lucht. 

Goede voorbeelden zijn te vinden in de teelt van sla en phalaenopsis. 

 

Bevochtigen 

Een koeleffect kan ook bereikt worden door lucht te bevochtigen. Dit wordt in de techniek adiabatisch koelen genoemd. Deze techniek is vooral toe te passen in zomerse omstandigheden, bij een droge omgeving. Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om in woestijn omstandigheden een gewas in een kas te telen. Veel luchtbeweging is een vereiste. 

 

Verwarmen 

Naast het toepassen van de vertrouwde buisverwarming, is luchtverwarming een nuttige aanvulling. Vooral in gevallen waar laagtemperatuur (rest)warmte beschikbaar is, is luchtverwarming toe te passen. Dit maakt de combinatie van luchtverwarming en een warmtepomp een interessante optie voor de toekomst, die nu al volop mogelijk is.