Introductie

Climeco Engineering BV levert adviezen op het gebied van klimaatbeheersing in de sectoren glastuinbouw en champignonteelt. Uitgebreide kennis van installatietechniek op het gebied van verwarming, koeling, mechanische ventilatie en warmte/koude opslag is de basis voor vertrouwde en innovatieve oplossingen en concepten. Daarnaast passen wij op het gebied van klimaat en techniek de laatste inzichten toe, opgedaan in samenwerking met branche-organisaties en kennisinstellingen.

Wij ontwikkelen concepten en oplossingen voor iedere locatie ter wereld, en begeleiden het proces van idee tot oplevering. Wij werken vanuit een gedegen basis met bewezen technieken en passen deze toe om uitdagende en innovatieve projecten van een passend klimaatbeheersing systeem te voorzien.

Climeco Engineering BV is een onafhankelijk, installatie-technisch adviesbureau, voornamelijk gericht op de sectoren glastuinbouw en champignonteelt, met een wereldwijd werkgebied. Het bedrijf is in 2004 opgericht door Jan Derks, vanuit een ruime ervaring als installateur en installatietechnisch adviseur in de genoemde sectoren.

Sinds 2014 is de dagelijkse leiding in handen van Rob Wientjens, na reeds 4 jaar werkzaam te zijn als klimaat- en energie technisch adviseur bij Climeco. Na afronding van het Hoger Technisch Onderwijs is hij werkzaam geweest als engineer, constructeur en projectleider bij technische bedrijven. Via een ingenieurs bureau kwam hij in aanraking met diverse technische disciplines, om vervolgens bij Climeco in dienst te treden.

 

Doelstellingen

De naam Climeco zegt veel over het bedrijf, het staat voor: klimaat, ecologie en economie. De doelstelling van het bedrijf is dan ook samen te vatten tot: het realiseren van een optimaal klimaat, rekening houdend met belangrijke zaken als ecologische en economische aspecten. Omdat Climeco Voortdurend op zoek is naar nieuwe, innovatieve technieken, worden nieuwe technologische ontwikkelingen wereldwijd op de voet gevolgd.

Door op innovatieve wijze gebruik te maken van bewezen technieken kan Climeco Engineering BV ecologische doelstellingen op economische verantwoorde wijze realiseren. Een voorbeeld hiervan is het ClimecoVent concept: energie besparen door de mogelijkheid te creëren om de (isolerende) schermen veel meer te gebruiken. Ontvochtiging vindt plaats met behulp van een luchtbehandeling systeem, bij voorkeur uitgerust met warmte terugwinning. 

 

Doelgroep

(Potentiële) klanten van Climeco Engineering BV zijn:

 • Glastuinbouwbedrijven
 • Champignonkwekers
 • (Teelt)adviseurs
 • Installateurs
 • Kassenbouwbedrijven
 • Landelijke, provinciale en lokale overheden
 • Subsidieverleners
 • Projectontwikkelaars

 

Vakgebieden

Climeco is actief in de volgende vakgebieden:

Duurzame energiesystemen o.a.:

  • Warmtepompen (elektrisch, absorptie)
  • Koude- en warmteopslagsystemen
  • Rest- of afvalwaterwarmtebenutting

Energieopwekking, distributie en -inkoop:

  • Warmtekrachtkoppelingen
  • Clustervorming van bedrijven
  • Energie -inkoop en factuurcontrole

Verwarming en koeling:

  • Ketels, rookgascondensors, koelmachines, en (open) buffers
  • Pompen, kleppen, kasbuizen, grondleidingen etc.

Luchtbehandeling:

  • Selectie van koel- en verwarmingsblokken, bevochtigers en ventilatoren
  • Ontwerp van luchtbehandeling installaties en lucht distributie systemen

Regeltechniek:

  • Klimaatcomputers en PLC’s
  • Regelventielen en – appendages

 

Werkzaamheden

Zoals gezegd is Climeco een adviesbureau. Het biedt de klant ondersteuning ‘van idee tot oplevering’ in de vorm van de volgende werkzaamheden: 

 • Onderzoeken naar technische en/of economische haalbaarheid (kosten/batenanalyse) van bijvoorbeeld duurzame energieopties, warmtekrachtkoppeling of renovatie
 • Opstellen van budgetramingen
 • Advies bij het nemen van investeringsbeslissingen
 • Advies met betrekking tot de inkoop van energie:
  • Assistentie bij het kiezen van een energieleverancier en het vergelijken van offertes
  • Controle van facturen van energieleveranciers en -transportbedrijven
  • Assistentie bij of volledige afhandeling van eventuele vergunning- en subsidieaanvragen
 • Opstellen van een installatieontwerp:
  • Vaststellen van ruimtebehoefte
  • Selectie en berekening van benodigde apparatuur, leidingen en appendages
  • Opstellen van gedetailleerde flowschema’s, principeschema’s en ontwerptekeningen
 • Maken van nauwkeurige kostprijscalculaties
 • Assistentie bij het aanbesteden van de installatiewerkzaamheden
 • Begeleiding bij en toezicht houden op de uitvoering van de installatiewerken
 • Assistentie bij de oplevering en in bedrijfstelling van de installatie
 • Het verlenen van nazorg

 

Algemene Voorwaarden

Hier kunt u de Algemene Voorwaarden lezen of downloaden.