ClimecoScan

Klimaatmonitoring en advies

In de loop der jaren is de trend, kassen te bouwen met grotere teeltoppervlakten. De moderne kassen bieden belangrijke voordelen, echter blijken ook gevaren voor het optreden van onverantwoord grote temperatuurverschillen met zich mee te brengen. 

 

Gevolgen temperatuurverschillen:

  • In toenemende mate ziektes, zoals botrytis met extra arbeid tot gevolg.
  • Het gewas minder gelijkmatig groeit.
  • Onnodig hoge energiekosten
  • Duurzaam telen komt in het gedrang. 

Gebruikelijke metingen ten behoeve van klimaatregeling

Een handicap is dat per afdeling slechts met één meetbox de temperatuur en de relatieve luchtvochtigheid (RV) wordt gemeten. Naast optredende temperatuurverschillen zal ook de RV op verschillende posities in de kas onderling erg verschillen. Het gevolg is, dat bij het telen met een hogere RV de kans op natslag en risico’s met betrekking tot schimmelziektes groot worden. 

 

ClimaScan – Klimaatmonitoring en advies

Climeco heeft zich gespecialiseerd op het gebied van energie en klimaattechniek in kassen en is actief op het gebied van monitoring van temperaturen en RV in kassen. Aan de hand van de analyses zal Climeco adviseren waar lucratief verbeteringen kunnen worden aangebracht. In de praktijk blijkt vaak, dat kleine oorzaken, grote gevolgen kunnen hebben. Dit betekent, dat met beperkte investeringen flinke resulaten gerealiseerd kunnen worden. 

 

Werkwijze

In overleg met de tuinder wordt door Climeco een meetplan opgesteld en vervolgens wordt, op maat, een aantal draadloze sensoren verspreid door de kas opgehangen. 

Het netwerk van draadloze sensoren met communicatie apparatuur en de beschikbaar gestelde software zullen de gemeten temperaturen en luchtvochtigheden van de verschillende posities registreren. 

Via een PC met internet verbinding kan de tuinder en de adviseur van Climeco de gemeten temperatuur en relatieve luchtvochtigheid real-time bekijken op elke gewenste locatie. De opgeslagen data wordt in grafieken weergegeven of grafisch verwerkt in korte filmpjes en worden door ons geanalyseerd. 

 

‘Warmtekaart’ – weergave: het gemiddelde over een te kiezen periode.

‘Warmtekaart’ – weergave: real-time weergave van de metingen op elk moment. De grafiek geeft inzicht in het verloop over de afgelopen 24 uur.

Conclusie, advies en rapportage

Climeco zal de meetresultaten bespreken met de tuinder in een analyse sessie. 

De rapportage zal bestaan uit:

  • Een analyse van de metingen.
  • De conclusie en adviezen.
  • Raming van de voor te stellen investeringen met berekening van de terugverdientijd.
  • Analyse weergave. 

Een geautomatiseerd systeem om adviezen te genereren wordt ontwikkeld in het adres van ‘Gezonde kas‘. Die beschikbaar is op aanvraag